misiek45

634 teksty – auto­rem jest mi­siek45.

**********************************

Kocha­ni piszę do Was by prze­kazac smutną wiado­mośc :(( wielu z Was znało Rom­ka o pseudo­nimie R.A.K...
Oso­ba bar­dzo Mu blis­ka prze­kazała mi dziś smutną wiado­mośc o Je­go śmier­ci :((( Od­szedł kil­ka dni [...] — czytaj całość

wiersz • 14 marca 2017, 23:47

~~Preludium świerszcza ~~ ©

Uj­rzał ją kiedyś w blas­ku dnia
Gdy przechadzała się nad ranem
Brze­giem stru­myka w let­ni czas
Spoglądał w oczy roześmiane

Świer­szcz na skrzy­peczkach słod­ko grał
Tak za­pat­rzo­ny w piękne oczy
Pre­ludium no­cy w smyczku skrył
I nim ów dziewczę
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 października 2016, 20:09

~~Kopernik i Ja~~ ©

Mości Ko­per­ni­ku as­tro­nomem byłeś
Nie ob­ce ci niebo było ani gwiazdy
Po­ruszając ziemię i wstrzy­mując słońce
Taką wielką wiedzę podzi­wia dziś każdy

Na­wet sam Ma­tej­ko cza­su nie poskąpił
By twój wi­zeru­nek god­nie namalować
Masz wiele pom­ników ry­cin i
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 sierpnia 2016, 23:27

~~Deszczowe panienki~~ ©

Deszczo­we pa­nien­ki nie są złe
Płaczą tyl­ko cza­sem prognozowo
Skaczą po kałużach gdy deszcz leje
Śmiejąc się nad wy­raz pogodowo

W dłoniach pa­rasol­ki kolorowe
Mo­tyle we włosach zaplątane
W tęczo­wych su­kien­kach przemoczone
Deszczo­we pa­nien­ki zwariowane

Licząc krop­le deszczu od niechcenia
Często uli­cami nas mijają
I cho­ciaż w sza­rościach świat gdy moknie
To one się zaw­sze uśmie­chają .
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 lipca 2016, 20:56

~~Szczęścia abonament~~ ©

Mieć na szczęście włas­ny ser­ca abonament
Bez rat do spłace­nia z po­kaźną walutą
W nim żad­nych zadłużeń bo­gaty w uczucia
By móc nim zarządzać jak mu­zyk batutą

Niech będzie za­sob­ny w sa­me piękne słowa
Wol­ny od po­datków pełen namiętności
Może ro­man­tyczny z lo­katą na przyszłość
Z dużą in­westycją w pokłady miłości

Ta­kie czys­te kon­to z wi­dokiem na zyski
W bez­pie­cznej de­wizie móc zaryzykować
Żeby można było szczęście ciągle mnożyć
A słod­kie pro­cen­ty codzien­nie kosztować.
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 kwietnia 2016, 22:09

~~Drobiazgowość~~

No bo prze­cież ja nie jes­tem drobiazgowa
Cho­ciaż dzielić włos na czwo­ro zdarza się
Doszu­kiwać się dna spra­wy niekoniecznie
Ale wie­dzieć coś po­nad­to nie jest źle

Szu­kać cza­sem dziury w całym bab­ska sprawa
Dom­niemy­wać czy coś dobre
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2016, 11:36

~~Skradziona chwila~~

Daj mi czas na zapomnienie
By myślom od­począć się dało
A słowa nab­rały znaczenia
I łat­wiej się wte­dy pisało

To ok­no na świat zbyt otwarte
Nie pus­tka to spra­wia a zamęt
Tak bar­dzo mi cza­sem pot­rze­ba
Tej ciszy co błyszczy jak diament

Wyk­ra­dam co dnia małą chwilę
By od­dać się pas­ji tworzenia
Gdyż pragnę powrócić najszybciej
Do marzeń i do przeznaczenia...
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 marca 2016, 01:05

~~Serce..parasol i deszcz~~

Proszę Pa­na pan sta­now­czo obcesowy
To fal­banka Pa­na ku­si al­bo coś..
Niepop­rawne myśli spra­wią zawrót głowy
A tym­cza­sem deszcz wciąż pa­da jak na złość

Proszę Pa­na jest pan bar­dzo dziś figlarny
Ten błysk w oku zdradza w
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 5 marca 2016, 23:37

~~Dama Trefl~~

Odej­dzie kiedyś wcześnie rano
Tak jak­by poszła ku­pić chleb
Drzwi cicho zam­knie bez pośpiechu
W mgłę otu­lona Da­ma Trefl

W zam­kniętej dłoni w skraw­ku nieba
Uk­ry­je no­cy gwiez­dny pył
Z uf­nością pójdzie mleczną drogą
Tak jak­by świat tam
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 lutego 2016, 21:53

~~Kuszący aniołek~~

Kto dziś ku­si ja czy ty ?
Mrugnął anioł do diabełka
Pop­ra­wiając aureolkę
Na kom­pa­na psot­nie zerka
Cóż mój dro­gi aniołeczku
Cza­sem nie wiem kto kim jest ?
Bo choć białą szatkę nosisz
Niezłe z ciebie ziółko
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 4 listopada 2015, 22:12

misiek45

Misiek 45 - Agnieszka Piórkowska Autorka wszystkich wierszy na tej stronie . Zabraniam kopiowania moich wierszy bez podania autorstwa !

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 marca 2017, 10:32truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 01:14one drop for all sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 00:14misiek45 sko­men­to­wał tek­st **********************************

16 marca 2017, 21:18Vergil sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 23:38krysta sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 21:43motylek96 sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 19:17truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 19:07ciche myśli sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************