misiek45, strona 15

601 tekstów – auto­rem jest mi­siek45.

~~Hologram na sercu~~

Odtwórz

Jak to za przyczyną
Słowa pisanego
Można tak zawładnąć
Uczu­ciem drugiego
Na ser­cu wypalić
Jak świet­lny hologram
A duszę przestawić
Na tak in­ny program
Choć to niebywałe
Roz­kocha gdy zechce
Lecz wszys­tko zależy
Kto pisze tek­st z sercem
Bo zwykłe pi­sanie
Bez echa się
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 października 2013, 00:14

~~Różne miłości~~

Różne się miłości
W swym życiu przeżywa
Są te lat młodości
Gdy je się ukrywa

Są te co się zddają
Być na całe życie
Lecz po pew­nym czasie
Nie są już odkryciem

Zni­kają w nieznane
Od­chodzą w zaświaty
Wte­dy spisujemy
Swe życie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 października 2013, 00:05

~~Piękne słowa~~

Jak się od­na­leć w tym
Co w słowach jest prawdziwe
Gdy kłam­stwo kar­mi dzień
Dos­trzec co niemożliwe

Czy­tać między wierszami
By zna­leźć słów przyczynę
Zacho­wać te co ważne
Co zdo­bią dnia rutynę

Nie cho­wać w zakamarki
Bo nie są one po to
Lecz by się móc zachwycać
I ufać im z ochotą

Słów ta­kich są tysiące
I dob­rze że je znamy
Bo świet­nym są przekazem
Gdy my ich używamy.
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 października 2013, 00:01

~~Na dobranoc~~

Tak trud­no myślom
Myśle­nia zabronić
Lecz od ta­kich myśli
Trud­no się uchronić

Są w każdej minucie
Sen z oczu spędzają
Gdy tyl­ko się budzisz
Od ra­zu wracają

Jed­nak ser­cu miłe
Uśmiech wywołują
Przy­wołują kogoś
Gdy myślą co czują

Są zaw­sze w mym sercu
Zdo­bią życia szarość
Ty­le Ci powiedzieć
Chciałam na dobranoc.


Odtwórz 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 października 2013, 05:52

~~Przeznaczenie~~

Nie wierzę w przy­pad­ki
Ale w przeznaczenie
Każda z sytuacji
Ma swo­je znaczenie

Cza­sem jed­na chwila
Wszys­tko w nas odmienia
Czy tak to być miało
Da­je do myślenia

Los fig­le nam płata
W przy­pad­ki się bawi
Lecz jed­nak rozmyślnie
Zbieg cza­su ustawi

I ni­by przypadkiem
Lecz jest wyliczone
Kto kiedy i po co
Jest już zamierzone

Je­den czas i miejsce
Po­tem zbieg wydarzeń
Dziw­na okoliczność
I po­most do marzeń.
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 12 października 2013, 00:14

~~Igraszka czy kochanie~~

Jak to ro­bisz że myśli zaprzątasz
A słowa­mi w ser­cu ro­bisz zamęt
Zaw­sze jes­teś jak słońca promyk
Który blas­kiem rozświet­la fir­ma­ment

Zbyt da­lecy lecz blis­cy myślami
Gdzie uczu­cia z rozsądkiem wo­jują
Ni­by nic lecz tak wiele
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 października 2013, 00:02

~~Zmienność barw~~

W mych oczach nie znaj­dziesz szafiru
Nie są skraw­kiem błekit­ne­go nieba
Tyl­ko wte­dy są ko­loru morza
Kiedy łez mych ze smut­ku mi trzeba

Znaj­dziesz za to ko­lory jesieni
Co jak kasztan się w brązy ubrały
Gdy się złoszczę
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 10 października 2013, 05:01

~~Tęcza~~

Pokłóciła się tęcza
Z wiat­rem o kolory
Że jest ta­ki beztroski
I do żartów skory

Roz­proszył jej barwy
Po błękit­nym niebie
I w zorzę ułożył
By mieć coś dla siebie

A gdy mu na żarty
Przyszła nań ochota
Roz­ry­wał na strzępy
I wieszał
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 9 października 2013, 04:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

misiek45

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni