misiek45, strona 15

609 tekstów – auto­rem jest mi­siek45.

~~Czy może tak być..~~

Czuję Twoją obecność
W każdym zakątku duszy
W każdej myśli z rana
Gdy ser­ce się wzruszy

Dzień ma ty­le godzin
I żal że mijają
Gdy masz o kim myśleć
Przy­jem­ność sprawiają

Do snu Cię zabieram
Gdy noc dzień zamyka
A cień Twój ukradkiem
Do marzeń przenika

Zaw­sze w swoich myślach
Czy może tak być?
Ja myślę w dzień o Tobie
Ty nocą o mnie śnisz.
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 28 października 2013, 00:03

~~Dar losu~~

Chciałabym uciec gdzieś przed sobą
Od swoich myśli swoich pragnień
To nie jest wca­le ta­kie łatwe
Zbyt wiele py­tań wśród zagadnień

Uciec lecz dokąd trud­na sprawa
Bo tam gdzie ja-tam myśli moje
Cza­sem bez­bron­ne i dziecinne
Lecz zaw­sze walczyć
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 października 2013, 00:02

~~Z jesienią przez park~~

Je­sień szła przez park
Z me­lan­cho­lią i deszczem
Szepnęłam do niej cicho
Nie od­chodź zos­tań jeszcze

Pozwól się nam nacieszyć
Ko­lora­mi czerwieni
Soczys­tym sma­kiem jabłek
Za­nim zi­ma je zmieni

Zos­tań jeszcze chwilę
Możesz deszczem pokropić
Bo i w nim ci do twarzy
Gdy ulewą zaskoczysz

Kaszta­nami na trawie
Liśćmi ścieżki układasz
W brązy suk­nię ubrałaś
To­bie prze­cież wypada

Spa­cer ra­zem z jesienią
Jest we­sel­szy niż zima
Bo w je­sien­nych kolorach
Piękna każda dziewczyna.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 października 2013, 00:06

~~Magicznie~~

Do­tykam Twoich słów myślami
Za­bierając je w podróż do serca
Są tam ze mną jak ważny gość
Co wy­maga ważne­go w nim miejsca

Cieszą blas­kiem i sreb­rną poświatą
Zaw­sze ser­ce przyp­ra­wią o drżenie
Grzeją og­niem co lód we
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 października 2013, 00:03

✿ღ♥ Taki dzień.. ✿ღ♥

Ile to już godzin
Ile w życiu chwil
Że ba­wiąc się w życie
Zna­lazłam swój styl
Przyjęłam co dobre
Od­rzu­całam złe
Cho­ciaż wielu jeszcze
Nie ro­zumie mnie
Za rękę z przekorą
Z uśmie­chem na tak
Od zaw­sze próbuję
Zmienić smut­ny świat
Lecz czy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 października 2013, 00:01

~~Żuraw i czapla~~

Żuraw i pew­na czapla
Spo­ry wciąż prowadzili
I żyjąc tak bez celu
Za sobą wciąż tęsknili

Lecz każde naz­byt dumne
By przyz­nać się do tego
Choć chodził on do niej
A ona też do niego

Gdy jed­no cze­goś chciało
To
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 października 2013, 00:04

~~To nic takiego~~

Lu­bię ta­kie poranki
Gdy czas płynie leniwie
Jest ciepło i przytulnie
Ba­jecznie niewątpliwie

Z uśmie­chem jed­nak wstaję
Jak kot­ka się przeciągam
Spi­nam nies­forne loki
Za ok­nem świat oglądam

I nig­dzie się nie spiesząc
Wy­pijam pier­wszą kawę
Myśli w wier­sze układam
Mając przy tym zabawę

Udaję że mnie nie ma
Gra cicho mi muzyka
A ja we­soło nucąc
W marze­nia swe umykam

W mym świecie odpoczywam
Na­bieram sił do tego
By jut­ro wejść w codzienność
Mówiąc to nic takiego.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 października 2013, 00:11

~~Deszczowe wyciszenie~~

Sze­leściły melodią
Kiedy grały im świerszcze
Roz­tańczo­ne listeczki
Ocze­kując za deszczem

Wiel­ce rozbrykane
Pi­ruety kręcą
Z lek­kością motyli
Ra­dością dziecięcą

Opadły zmęczone
Nie gra żaden świerszcz
Skończyły swój taniec
Zaczął pa­dać deszcz.
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 października 2013, 21:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

misiek45

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni