misiek45, strona 15

625 tekstów – auto­rem jest mi­siek45.

~~Jakby astralnie~~

Odtwórz

Jak krop­la deszczu na łez szybie
Skrap­lam się rosą na Twym ciele
Ogar­niam ciepłem pop­rzez dotyk
Pragnąc Cię kochać mój aniele

As­tral­nie dusze Twą przenikam
W ser­cu już ogień rozpaliłam
Pod­sycę płomień namiętności
Abyś pa­miętał że w nim byłam

Jak
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 17 fiszek • 15 listopada 2013, 01:20

~~Wilk i jagnię~~

Ra­zu pew­ne­go w bo­rowym lesie
Płochli­we jag­nię wil­ka spotkało
Nim się spos­trzegło kim jest na prawdę
Szyb­ko roz­mowę z nim nawiązało

Słod­kie to były z bes­tią rozmowy
Nie przeczu­wając lęku żadnego
Tak zaufało bied­ne zwierzątko
Mówiąc ko­teczku do wilka
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 13 listopada 2013, 00:04

~~Powstanie styczniowe~~

Za krew co w szcze­rym po­lu się przelała
Za to że czy­hał na nas tam­ten wróg
Ziemia od łez mat­czy­nych nurt wezbrała
By orzeł biały do Pol­ski wrócić mógł

Wyz­wo­lił z kaj­dan os­trza­mi na bagnetach
W boju
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 listopada 2013, 00:02

~~Twój film~~

Odtwórz

Tek­st do piosen­ki Savage-Radio

W zgiełku ulic kiedy kończy się dzień
Blask la­tar­ni niesie już mleczny sen
Za­pomi­nasz wte­dy że już czas
Jadąc autem bez słów wcis­kasz gaz
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 listopada 2013, 00:00

~~Marcin i gęś~~

Za­kupił Mar­cin gęś na stra­ganie
Żywą ,tłuściutką i śnieżnobiałą
Chciał z niej przyrządzić pie­czeń wspaniałą
Jed­nak kłopotów miał z nią niemało

Wpierw pos­ta­nowił gąskę oskubać
Bo wraz z pióra­mi jej nie upiecze
Gęś wys­traszo­na gęgać zaczęła
Nie skub
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 9 listopada 2013, 05:56

~~Chciałabym~~

Chciałabym spoj­rzeć Ci w oczy
By wyczy­tać w nich Twoją miłość
Że jest praw­dziwą rzeczywistą
Czy bez niej nas by tu nie było

Chcę poczuć de­likat­ność słów
Przez do­tyk ,czułość, pożądanie
Nie dać Ci odejść choć przez chwilę
Chcę de­lek­to­wać się kochaniem

Odpłynąć chcę w Twoich ramionach
Za­topić us­ta w pocałunkach
I dać się po­nieść błogiej chwili
Jak w naj­cenniej­szych podarunkach. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 listopada 2013, 00:04

~~Aniołek z piekła rodem~~

Wo­da święco­na na nic się nie zda
Gdy de­mon duszą zawładnie
Próżno by szu­kać te­go przyczyny
Tu mędrzec te­go nie zgadnie

Cza­sem przy­bie­rze sza­ty anioła
Gdyż zbudza uf­ność ta postać
Działa tak spryt­nie na podświadomość
Że trud­no z de­monem się rozstać

Tu egzor­cysta już nie pomoże
I na nic będzie się trudził
Nie uda mu się mi­mo swej wiedzy
Uśpić co de­mon obudził

Diabeł ra­dośnie łap­ki zaciera
Spi­sując już tek­st cyrografu
Jeszcze mu tyl­ko szczegół potrzebny
Pos­ta­rać o wpis autografu.
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 listopada 2013, 15:43

~~Niech nie widzi nikt~~

W moim ser­cu smutno
Zaczął pa­dać deszcz
Uśmiech z łzą odpłynął
Słońca nie ma też

Me­lan­cho­lią śpiewa
Za­gubiony świerszcz
Do kosza wyrzucam
Swój ko­lej­ny wiersz

Pat­rzy bla­dy księżyc
W moją smutną twarz
Może on mi powie
Jak wy­pełnić czas

Pa­daj więc deszczyku
Bo mi bar­dzo wstyd
Zmień łzy w deszczu krople
Niech nie widzi nikt. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 listopada 2013, 18:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

misiek45

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni