misiek45, strona 15

619 tekstów – auto­rem jest mi­siek45.

~~Aniołek z piekła rodem~~

Wo­da święco­na na nic się nie zda
Gdy de­mon duszą zawładnie
Próżno by szu­kać te­go przyczyny
Tu mędrzec te­go nie zgadnie

Cza­sem przy­bie­rze sza­ty anioła
Gdyż zbudza uf­ność ta postać
Działa tak spryt­nie na podświadomość
Że trud­no z de­monem się rozstać

Tu egzor­cysta już nie pomoże
I na nic będzie się trudził
Nie uda mu się mi­mo swej wiedzy
Uśpić co de­mon obudził

Diabeł ra­dośnie łap­ki zaciera
Spi­sując już tek­st cyrografu
Jeszcze mu tyl­ko szczegół potrzebny
Pos­ta­rać o wpis autografu.
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 listopada 2013, 15:43

~~Niech nie widzi nikt~~

W moim ser­cu smutno
Zaczął pa­dać deszcz
Uśmiech z łzą odpłynął
Słońca nie ma też

Me­lan­cho­lią śpiewa
Za­gubiony świerszcz
Do kosza wyrzucam
Swój ko­lej­ny wiersz

Pat­rzy bla­dy księżyc
W moją smutną twarz
Może on mi powie
Jak wy­pełnić czas

Pa­daj więc deszczyku
Bo mi bar­dzo wstyd
Zmień łzy w deszczu krople
Niech nie widzi nikt. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 listopada 2013, 18:49

~~Wasza miłość~~

Og­rze­wacie w dłoniach
Swoją małą miłość
Ciepłem serc tulona
Roz­kwi­ta codziennie

W siebie zapatrzeni
W słowach odnajdując
Uczy­cie się siebie
Kochając wzajemnie

Niech bajką się stanie
To co jest prawdziwe
I spełnione będą
Marze­nia wyśnione

Od­najdując w sobie
Będziecie szczęśliwi
Ciesząc się uczuciem
W każdej ich odsłonie.

Z miłą de­dykacją dla A i J


Odtwórz 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 5 listopada 2013, 21:52

~~Wyobraźnia~~

Wyob­raźnia jest siłą
Lecz nie dla każdego
Ten kto jej nie poznał
Nig­dy nie zrozumie

Lecz mając ją w sobie
Szczęśliw­szym się staje
I choćby zapragnął
Roz­stać z nią nie umie

Fan­tazją sycona
In­ny świat otwiera
Pełen możliwości
Doz­nań oraz wrażeń

Kto dos­trzegł ją w sobie
Po­winien się cieszyć
I chcieć na­dal zostać
Pod wpływem swych marzeń.
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 listopada 2013, 23:03

~~Daleko a blisko~~

Zbyt da­leko od siebie
Za to blis­ko czasami
Wciąż myśląc o sobie
Dniami i nocami

Uwol­nieni w marze­niach
His­to­rię swą budują
Choć nierzeczywistą
Lecz żyć nią próbują

Zbyt cen­ne się stały
Serc ich uniesienia
Nig­dy ich nie stracą
Mi­mo niespełnienia

Miłość będzie z nimi
Bo nie chcą jej stracić
Będzie kwitła majem
W tak pięknej postaci

De­likat­na czuła
Tu py­tać nie trzeba
Ma w so­bie tą siłę
Pragnąc sięgnąć nieba.


Odtwórz 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 3 listopada 2013, 22:47

~~Przemijanie~~

Przeszy­wający lis­to­pado­wy chłód
Zma­ga się dziś z sza­rościami dnia
Og­niem z palących się ko­loro­wych zniczy
Nie sposób og­rzać prze­marzniętych serc
Chry­zan­te­my zak­witły by być tyl­ko chwilą
Ktoś za­pytał dlacze­go to święto nie może być latem
Lecz
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 listopada 2013, 00:08

~~W listopadowym wyciszeniu~~

W lis­to­pado­wym wyciszeniu
Gdy płonie światło wielu świec
Wśród kwiatów chryzantemy
Czas przes­tał nag­le biec

Z ref­lek­sją znicz zapalamy
Na gra­nitach płyt marmurowych
Mod­litwy za dusze składając
Pochy­lając w za­dumie swe głowy

Budzi­my wy­gasłe wspomnienia
By w ser­cach ożywić na chwilę
Czy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 1 listopada 2013, 00:09

~~Tylko szept..~~

Odtwórz
tek­st do piosen­ki Bryt­ney Spears

Zab­rakło słów i nas jest mniej
Pus­te dni, zniknął sen
Zbudziłam się los zab­rał cię daleko
Słyszę tyl­ko szept roz­dartych serc co krzyczą gdzieś
I ten głos woła nas do siebie
Pragnę
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 października 2013, 00:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

misiek45

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni