misiek45, strona 15

613 tekstów – auto­rem jest mi­siek45.

~~W listopadowym wyciszeniu~~

W lis­to­pado­wym wyciszeniu
Gdy płonie światło wielu świec
Wśród kwiatów chryzantemy
Czas przes­tał nag­le biec

Z ref­lek­sją znicz zapalamy
Na gra­nitach płyt marmurowych
Mod­litwy za dusze składając
Pochy­lając w za­dumie swe głowy

Budzi­my wy­gasłe wspomnienia
By w ser­cach ożywić na chwilę
Czy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 1 listopada 2013, 00:09

~~Tylko szept..~~

Odtwórz
tek­st do piosen­ki Bryt­ney Spears

Zab­rakło słów i nas jest mniej
Pus­te dni, zniknął sen
Zbudziłam się los zab­rał cię daleko
Słyszę tyl­ko szept roz­dartych serc co krzyczą gdzieś
I ten głos woła nas do siebie
Pragnę
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 października 2013, 00:27

~~Smutny gość~~

Ni­by nic się nie stało
A smu­tek za­gościł cicho
Wkradł się niepostrzeżenie
I zos­tał jak złe licho

Przy­wołał różne myśli
Troszkę zamącił w głowie
Na­wet nie war­to pytać
Bo on mi nie odpowie

Przy­gasły jas­ne światła
W półmro­ku dob­rze mi
I cho­ciaż bym nie chciała
Przychodzą ta­kie dni

I myśląc praw­dy szukam
Co jawą jest ,co snem
Gdy przyj­dzie mi się zmierzyć
Z ko­lej­nym ta­kim dniem.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 30 października 2013, 00:03

~~Utrata ważności~~

Wier­sze są jak listy
Uczu­ciem pisane
I z bra­ku śmiałości
Nig­dy nie wysłane

Pok­ryją się kurzem
Czas mi­ja niestety
Stracą na wartości
Pi­sane wersety

Scho­wane w niepamięć
Za­mil­kną niechciane
Żyjąc swoją chwilą
Będą zapomniane

I może ktoś kiedyś
Czy­tając się dowie
Ile było uczuć
W każdym jed­nym słowie

Za­myślą przez chwilę
W swo­jej bezradności
Czas lis­tu gdy minie
Stra­ci na ważności.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 października 2013, 00:04

~~Czy może tak być..~~

Czuję Twoją obecność
W każdym zakątku duszy
W każdej myśli z rana
Gdy ser­ce się wzruszy

Dzień ma ty­le godzin
I żal że mijają
Gdy masz o kim myśleć
Przy­jem­ność sprawiają

Do snu Cię zabieram
Gdy noc dzień zamyka
A cień Twój ukradkiem
Do marzeń przenika

Zaw­sze w swoich myślach
Czy może tak być?
Ja myślę w dzień o Tobie
Ty nocą o mnie śnisz.
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 28 października 2013, 00:03

~~Dar losu~~

Chciałabym uciec gdzieś przed sobą
Od swoich myśli swoich pragnień
To nie jest wca­le ta­kie łatwe
Zbyt wiele py­tań wśród zagadnień

Uciec lecz dokąd trud­na sprawa
Bo tam gdzie ja-tam myśli moje
Cza­sem bez­bron­ne i dziecinne
Lecz zaw­sze walczyć
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 października 2013, 00:02

~~Z jesienią przez park~~

Je­sień szła przez park
Z me­lan­cho­lią i deszczem
Szepnęłam do niej cicho
Nie od­chodź zos­tań jeszcze

Pozwól się nam nacieszyć
Ko­lora­mi czerwieni
Soczys­tym sma­kiem jabłek
Za­nim zi­ma je zmieni

Zos­tań jeszcze chwilę
Możesz deszczem pokropić
Bo i w nim ci do twarzy
Gdy ulewą zaskoczysz

Kaszta­nami na trawie
Liśćmi ścieżki układasz
W brązy suk­nię ubrałaś
To­bie prze­cież wypada

Spa­cer ra­zem z jesienią
Jest we­sel­szy niż zima
Bo w je­sien­nych kolorach
Piękna każda dziewczyna.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 października 2013, 00:06

~~Magicznie~~

Do­tykam Twoich słów myślami
Za­bierając je w podróż do serca
Są tam ze mną jak ważny gość
Co wy­maga ważne­go w nim miejsca

Cieszą blas­kiem i sreb­rną poświatą
Zaw­sze ser­ce przyp­ra­wią o drżenie
Grzeją og­niem co lód we
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 października 2013, 00:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

misiek45

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni