misiek45, strona 15

634 teksty – auto­rem jest mi­siek45.

~~Magicznie~~

Do­tykam Twoich słów myślami
Za­bierając je w podróż do serca
Są tam ze mną jak ważny gość
Co wy­maga ważne­go w nim miejsca

Cieszą blas­kiem i sreb­rną poświatą
Zaw­sze ser­ce przyp­ra­wią o drżenie
Grzeją og­niem co lód we
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 października 2013, 00:03

✿ღ♥ Taki dzień.. ✿ღ♥

Ile to już godzin
Ile w życiu chwil
Że ba­wiąc się w życie
Zna­lazłam swój styl
Przyjęłam co dobre
Od­rzu­całam złe
Cho­ciaż wielu jeszcze
Nie ro­zumie mnie
Za rękę z przekorą
Z uśmie­chem na tak
Od zaw­sze próbuję
Zmienić smut­ny świat
Lecz czy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 października 2013, 00:01

~~Żuraw i czapla~~

Żuraw i pew­na czapla
Spo­ry wciąż prowadzili
I żyjąc tak bez celu
Za sobą wciąż tęsknili

Lecz każde naz­byt dumne
By przyz­nać się do tego
Choć chodził on do niej
A ona też do niego

Gdy jed­no cze­goś chciało
To
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 października 2013, 00:04

~~To nic takiego~~

Lu­bię ta­kie poranki
Gdy czas płynie leniwie
Jest ciepło i przytulnie
Ba­jecznie niewątpliwie

Z uśmie­chem jed­nak wstaję
Jak kot­ka się przeciągam
Spi­nam nies­forne loki
Za ok­nem świat oglądam

I nig­dzie się nie spiesząc
Wy­pijam pier­wszą kawę
Myśli w wier­sze układam
Mając przy tym zabawę

Udaję że mnie nie ma
Gra cicho mi muzyka
A ja we­soło nucąc
W marze­nia swe umykam

W mym świecie odpoczywam
Na­bieram sił do tego
By jut­ro wejść w codzienność
Mówiąc to nic takiego.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 października 2013, 00:11

~~Deszczowe wyciszenie~~

Sze­leściły melodią
Kiedy grały im świerszcze
Roz­tańczo­ne listeczki
Ocze­kując za deszczem

Wiel­ce rozbrykane
Pi­ruety kręcą
Z lek­kością motyli
Ra­dością dziecięcą

Opadły zmęczone
Nie gra żaden świerszcz
Skończyły swój taniec
Zaczął pa­dać deszcz.
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 października 2013, 21:03

~~Hologram na sercu~~

Odtwórz

Jak to za przyczyną
Słowa pisanego
Można tak zawładnąć
Uczu­ciem drugiego
Na ser­cu wypalić
Jak świet­lny hologram
A duszę przestawić
Na tak in­ny program
Choć to niebywałe
Roz­kocha gdy zechce
Lecz wszys­tko zależy
Kto pisze tek­st z sercem
Bo zwykłe pi­sanie
Bez echa się
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 października 2013, 00:14

~~Różne miłości~~

Różne się miłości
W swym życiu przeżywa
Są te lat młodości
Gdy je się ukrywa

Są te co się zddają
Być na całe życie
Lecz po pew­nym czasie
Nie są już odkryciem

Zni­kają w nieznane
Od­chodzą w zaświaty
Wte­dy spisujemy
Swe życie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 października 2013, 00:05

~~Piękne słowa~~

Jak się od­na­leć w tym
Co w słowach jest prawdziwe
Gdy kłam­stwo kar­mi dzień
Dos­trzec co niemożliwe

Czy­tać między wierszami
By zna­leźć słów przyczynę
Zacho­wać te co ważne
Co zdo­bią dnia rutynę

Nie cho­wać w zakamarki
Bo nie są one po to
Lecz by się móc zachwycać
I ufać im z ochotą

Słów ta­kich są tysiące
I dob­rze że je znamy
Bo świet­nym są przekazem
Gdy my ich używamy.
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 października 2013, 00:01

~~Na dobranoc~~

Tak trud­no myślom
Myśle­nia zabronić
Lecz od ta­kich myśli
Trud­no się uchronić

Są w każdej minucie
Sen z oczu spędzają
Gdy tyl­ko się budzisz
Od ra­zu wracają

Jed­nak ser­cu miłe
Uśmiech wywołują
Przy­wołują kogoś
Gdy myślą co czują

Są zaw­sze w mym sercu
Zdo­bią życia szarość
Ty­le Ci powiedzieć
Chciałam na dobranoc.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 października 2013, 05:52

~~Przeznaczenie~~

Nie wierzę w przy­pad­ki
Ale w przeznaczenie
Każda z sytuacji
Ma swo­je znaczenie

Cza­sem jed­na chwila
Wszys­tko w nas odmienia
Czy tak to być miało
Da­je do myślenia

Los fig­le nam płata
W przy­pad­ki się bawi
Lecz jed­nak rozmyślnie
Zbieg cza­su ustawi

I ni­by przypadkiem
Lecz jest wyliczone
Kto kiedy i po co
Jest już zamierzone

Je­den czas i miejsce
Po­tem zbieg wydarzeń
Dziw­na okoliczność
I po­most do marzeń.
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 12 października 2013, 00:14

misiek45

Misiek 45 - Agnieszka Piórkowska Autorka wszystkich wierszy na tej stronie . Zabraniam kopiowania moich wierszy bez podania autorstwa !

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 marca 2017, 10:32truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 01:14one drop for all sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 00:14misiek45 sko­men­to­wał tek­st **********************************

16 marca 2017, 21:18Vergil sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 23:38krysta sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 21:43motylek96 sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 19:17truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 19:07ciche myśli sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************