misiek45, strona 15

633 teksty – auto­rem jest mi­siek45.

✿ღ♥ Taki dzień.. ✿ღ♥

Ile to już godzin
Ile w życiu chwil
Że ba­wiąc się w życie
Zna­lazłam swój styl
Przyjęłam co dobre
Od­rzu­całam złe
Cho­ciaż wielu jeszcze
Nie ro­zumie mnie
Za rękę z przekorą
Z uśmie­chem na tak
Od zaw­sze próbuję
Zmienić smut­ny świat
Lecz czy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 października 2013, 00:01

~~Żuraw i czapla~~

Żuraw i pew­na czapla
Spo­ry wciąż prowadzili
I żyjąc tak bez celu
Za sobą wciąż tęsknili

Lecz każde naz­byt dumne
By przyz­nać się do tego
Choć chodził on do niej
A ona też do niego

Gdy jed­no cze­goś chciało
To
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 października 2013, 00:04

~~To nic takiego~~

Lu­bię ta­kie poranki
Gdy czas płynie leniwie
Jest ciepło i przytulnie
Ba­jecznie niewątpliwie

Z uśmie­chem jed­nak wstaję
Jak kot­ka się przeciągam
Spi­nam nies­forne loki
Za ok­nem świat oglądam

I nig­dzie się nie spiesząc
Wy­pijam pier­wszą kawę
Myśli w wier­sze układam
Mając przy tym zabawę

Udaję że mnie nie ma
Gra cicho mi muzyka
A ja we­soło nucąc
W marze­nia swe umykam

W mym świecie odpoczywam
Na­bieram sił do tego
By jut­ro wejść w codzienność
Mówiąc to nic takiego.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 października 2013, 00:11

~~Deszczowe wyciszenie~~

Sze­leściły melodią
Kiedy grały im świerszcze
Roz­tańczo­ne listeczki
Ocze­kując za deszczem

Wiel­ce rozbrykane
Pi­ruety kręcą
Z lek­kością motyli
Ra­dością dziecięcą

Opadły zmęczone
Nie gra żaden świerszcz
Skończyły swój taniec
Zaczął pa­dać deszcz.
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 października 2013, 21:03

~~Hologram na sercu~~

Odtwórz

Jak to za przyczyną
Słowa pisanego
Można tak zawładnąć
Uczu­ciem drugiego
Na ser­cu wypalić
Jak świet­lny hologram
A duszę przestawić
Na tak in­ny program
Choć to niebywałe
Roz­kocha gdy zechce
Lecz wszys­tko zależy
Kto pisze tek­st z sercem
Bo zwykłe pi­sanie
Bez echa się
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 października 2013, 00:14

~~Różne miłości~~

Różne się miłości
W swym życiu przeżywa
Są te lat młodości
Gdy je się ukrywa

Są te co się zddają
Być na całe życie
Lecz po pew­nym czasie
Nie są już odkryciem

Zni­kają w nieznane
Od­chodzą w zaświaty
Wte­dy spisujemy
Swe życie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 października 2013, 00:05

~~Piękne słowa~~

Jak się od­na­leć w tym
Co w słowach jest prawdziwe
Gdy kłam­stwo kar­mi dzień
Dos­trzec co niemożliwe

Czy­tać między wierszami
By zna­leźć słów przyczynę
Zacho­wać te co ważne
Co zdo­bią dnia rutynę

Nie cho­wać w zakamarki
Bo nie są one po to
Lecz by się móc zachwycać
I ufać im z ochotą

Słów ta­kich są tysiące
I dob­rze że je znamy
Bo świet­nym są przekazem
Gdy my ich używamy.
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 października 2013, 00:01

~~Na dobranoc~~

Tak trud­no myślom
Myśle­nia zabronić
Lecz od ta­kich myśli
Trud­no się uchronić

Są w każdej minucie
Sen z oczu spędzają
Gdy tyl­ko się budzisz
Od ra­zu wracają

Jed­nak ser­cu miłe
Uśmiech wywołują
Przy­wołują kogoś
Gdy myślą co czują

Są zaw­sze w mym sercu
Zdo­bią życia szarość
Ty­le Ci powiedzieć
Chciałam na dobranoc.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 października 2013, 05:52

~~Przeznaczenie~~

Nie wierzę w przy­pad­ki
Ale w przeznaczenie
Każda z sytuacji
Ma swo­je znaczenie

Cza­sem jed­na chwila
Wszys­tko w nas odmienia
Czy tak to być miało
Da­je do myślenia

Los fig­le nam płata
W przy­pad­ki się bawi
Lecz jed­nak rozmyślnie
Zbieg cza­su ustawi

I ni­by przypadkiem
Lecz jest wyliczone
Kto kiedy i po co
Jest już zamierzone

Je­den czas i miejsce
Po­tem zbieg wydarzeń
Dziw­na okoliczność
I po­most do marzeń.
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 12 października 2013, 00:14

~~Igraszka czy kochanie~~

Jak to ro­bisz że myśli zaprzątasz
A słowa­mi w ser­cu ro­bisz zamęt
Zaw­sze jes­teś jak słońca promyk
Który blas­kiem rozświet­la fir­ma­ment

Zbyt da­lecy lecz blis­cy myślami
Gdzie uczu­cia z rozsądkiem wo­jują
Ni­by nic lecz tak wiele
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 października 2013, 00:02

misiek45

Misiek 45 - Agnieszka Piórkowska Autorka wszystkich wierszy na tej stronie . Zabraniam kopiowania moich wierszy bez podania autorstwa !

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

misiek45

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:20misiek45 sko­men­to­wał tek­st ~~Preludium świer­szcza ~~ © 

20 lutego 2017, 12:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ~~Preludium świer­szcza ~~ © 

6 stycznia 2017, 23:05misiek45 sko­men­to­wał tek­st niekończące się nig­dy

6 stycznia 2017, 22:59misiek45 sko­men­to­wał tek­st Dziwne uczu­cie - gdy [...]

23 października 2016, 18:21Cris sko­men­to­wał tek­st ~~Preludium świer­szcza ~~ © 

23 października 2016, 17:47misiek45 sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

15 października 2016, 22:45bhp sko­men­to­wał tek­st ~~Preludium świer­szcza ~~ © 

11 października 2016, 19:51misiek45 sko­men­to­wał tek­st Oczyma sta­ruszki

6 października 2016, 10:26marka sko­men­to­wał tek­st ~~Preludium świer­szcza ~~ © 

6 października 2016, 01:23yestem sko­men­to­wał tek­st ~~Preludium świer­szcza ~~ ©